Ocenění

 

Titul Pionýr 2010 udělen nejaktivnějším pionýrům:

Ocenění z oddílu Tuláci převzala Vendy Ježková, Tereza Starinská a Kačka Ježková. Z oddílu Puťák byl vyhodnocen Filip Dvořák, Lukáš Drahoňovský a Jan Tyrpekl. Ocenění získal  z oddílu Pilgrims Roman Vodička Dominik Slivoň. Z oddílu Pusík byla odměněna Anička Viktorová, Adnrea Tyrpeklová, Monika Šimková.  Babety Neurazy ocenili Pavlíka, Svejkovského, Štěpánku Panešovou , Marušku Keslovou a Helenu Dvořákovou.                                                                                                                                                                                                                                                      Tutul Pionýr 2010 obdrželi vedoucí a zástupci oddílů:

Dík patří A.Březáková, L.Vladařové, S.Švecovi, J.Vokáčové, M.Rottovi, M.Svejkovské, M.Vodičkové, H.Augustové, L.Drahoňovskému a M.Dvořákovi.    

Titul Pionýr 2009 by udělen nejaktivnějším pionýrům:: 

Blahopřejeme  nejaktivnějších pionýrů oceněných titulem Pionýr 2009:

z oddílu Babety:  Míša Paneš, Petr Tyml, Pavla Svejkovská

z oddílu Pusík:  Filip Dvořák, Lukáš Drahoňovský, Jan Vladař

z oddílu Tuláci:  Katka Ježková, Zuzka Míšková, Maruška Rottová

z oddílu Pilgrims:  Denisa Vodičková, Roman Vodička, Michal Rutrle

Titul Pionýr  2009 obdrželi vedoucí a zástupci oddílů – moc děkujeme:

M.Svejkovské, A.Turjanicové, A.Březákové, L.Vladařové, L.Drahoňovskému, S.Švecovi, H.Augustové, M.Vodičkové

Putovní pohár pro nejlepší oddíl  obdržel – oddíl Tuláci  vedoucí S.Švec 

 

Titul Pionýr 2008 by udělen nejaktivnějším pionýrům: 

Oddíl Pilgrims – Denisa Vodičková, Alois Bogi, oddíl Pusík – Jan Vladař, Filip Dvořák, Kateřina Brejchová, oddíl Tuláci – Tereza Starinská, Vendula Ježková, Jan Tyrpek, oddíl Babety – Míša Paneš, Pavlínka Svejkovská, Jan Zdvořan

Vedoucí oddílů a táboroví pracovníci :
K.Kotiš, J. Zahradníková, P.Zahradník, V.Horník, P.Kolář, V.Kotous, M.Brejchová, J.Hobl, J.Zrnová, O.Šlehofrová, J.Strolený, J.Stehlíková, S.Švec, M.Hejlík, J.a L. Feřtovi, M.Dvořák, J.Trhlíková, A.Březáková, L.Dvořáková, M.Horová, J.Kubíková, H.Augustová, M.Vodičková, L.Vladařová

Titul Pionýr 2007 by udělen neaktivnějším pionýrům:

Oddíl Pilgrims – Filip Baran, Denisa Vodičková Oddíl Pusík – Jan Vladař, Kristýna Nová, Magda Brejchová. Oddíl Tuláci – Teraza Starinská, Ondřej Brožík. Oddíl Babety – Míša Paneš, Pavlínka Svejkovská, Pepík Větrovský. Oddíl Odyssea – Tomáš Vladař, Jakub Vladař. Klub Nulťák – Honzík Tyrpekl, Filip Dvořák .

Vedoucí oddílů a táboroví pracovníci:
Karel Kotiš,Karel Vostrý,Jan Palacký,Vendula Lepší,Vašek Horník,Stanislav Pokštefl st.,Lucka Benediktová,Miluška Brejchová,Pepa Hobl,Olina Šlehobrová,Lenka Šlehobrová,Ája Březáková, Míra Dvořák st.,Jana Trhlíková,Stanislav Švec,Eva Šlajerová,Lenka Vladařová,Jana Kubíková, Maruška Svejkovská

Rok 2006, 2005

17.3.2006 - Pohár Plzeňské krajské organizaci Pionýra za 1. místo v soutěži o nejlepší pionýrskou skupinu v roce 2005
4.2.2006 - Ocenění České rady Pionýra k 15. výročí vzniku samostatné organizace Pionýra
5.2.2005 - Diplom České rady pionýra za dlouhodobé výsledky v propagační soutěži Sami o sobě

Úspěchy v soutěži Sami o sobě vyhlášené ČRP:

Soutěž "Sami o sobě" je soutěž, která s je vyhlášena Českou radou Pionýra a je zaměřena na propagaci pionýrské práce v mediích. Jsou hodnoceny zejména novinové články, záběry v televizi, rozhlase apod.Píšeme zejména do Nepomuckých novin a Plzeňského deníku Bohemia. Využíváme rovněž vysílání kabelové televize NIKA-Nepomucký informační kanál, kde seznamujeme veřejnost s videoprogram z táborů a činnosti skupiny. Pořádáme výstavky z naší činnosti při větších akcích, které pořádáme v rámci města. Zpracováváme obsáhlou dokumentaci fotografickou, video kroniku a propagační tabla z činnosti. Vydávali jsme do roku 1999 i náš časopis Pio DINGO . Měli jsme i svoje internetové stránky a to od roku 1997-1999. Znovu stránky byly uvedeny do provozu v roce 2003. Naše pionýrská skupina se do této soutěže zapojuje od roku 1994 a získala vždy přední místa.

PRVNÍ MÍSTO: rok 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006

Třetí místo: rok 2001, 2003
Čtvrté místo: rok 1999, 2007
Nezapojili jsme se do soutěže v roce 2000 (nestihli jsme termín uzávěrky soutěže).

Ostatní úspěchy v soutěžích:

Rok 2005 - 1. místo v soutěží Dobrý tábor - propagace táborů

Ocenění jednotlivců:

2.7.2006 - Krajská rada Pionýra udělila pionýrské ocenění " Léta věrnosti" k významnému jubileu Milušce Brejchové a Áje Březákové
19.8.2005 - Krajská rada Pionýra udělila pionýrská ocenění "Lipový list - bronzový" za dlouholetou práci na letních táborech Aleně Březákové, Milušce Brejchové, Karlovi Kotišovi, Petru Zahradníkovi a Miroslavu Dvořákovi

Titul Pionýr 2006 Pionýrské skupiny Nepomuk byl udělen dětem za aktivní práci v oddíle:

Magdě Brejchové, Janu Vladařovi, Filipu Dvořákovi, Michale Kubíkové, Janu Tyrpeklovi, Martinu Šrámkovi, Janu Čivišovi, Petru Schäfrovi

Titul Pionýr 2006 Pionýrské skupiny Nepomuk byl udělen za vedení pionýrských oddílů:

Áje Březákové, Lence Vladařové, Marušce Svejkovské, Vendulce Lepší, Janě Turjanicové, Jana Kubíkové, Tomáši Kulhánkovi, Hance Augustové, Přemkovi Havránkovi

Putovní poháry Pionýrské skupiny Nepomuk

Nejlepší oddíl PS Nepomuk:

2003 - 2004: oddíl Pilgrims - vedoucí oddílu Kája Brejcha
2004 - 2005: oddíl Pusík - vedoucí Ája Březáková
2005 - 2006: oddíl Babety Neurazy - vedoucí Marie Svejkovská                                                                                                                                                             2006 - 2007: oddíl Babety Neurazy  vedoucí Marie Svejkovská                                                                                                                                                              2008-2009: oddíl Tuláci - vedoucí Standa Švec                                                                                                                                                                                        2009-2010: oddíl Pusík - vedoucí  Alena Březáková

 

Nejlepší Klub Pionýrské skupiny Nepomuk:

2003: Klub P2 - vedoucí Míra Dvořák
2004: Klub P 2 - vedoucí Míra Dvořák
2005: Klub P 2 - vedoucí Míra Dvořák                                                                                                                                                                                                             2007: Klub P3 - vedocí Miloslava Brejchová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2008 Klub P3 - vedoucí - Miloslava Brejchová                                                                                                                                                                                                             2009: Klub P1 - vedoucí Lucka Ptáčková                                                                                                                                                                                                   2010: Klub P2 - Vedoucí Vašek Horník

O nás

Naše dětská organizace Pionýr připravuje a organizuje volný čas dětem a dospělákům v malém městečku jižně od Plzně.

Pozvánky

img img img img

Tábory 2021

Pionýrská skupina Nepomuk připravila na letní prázdniny 2021 šest táborových běhů. Kontaktujte vedoucího příslušného táborového běhu. img

Výroční zpráva 2019

Naše zpráva je ve fotografiích. Na odkazu Prezentace obrázků-Výroční zpráva -2019 (levé meny) img

Info

Skupinovým vedoucím je po výroční Radě od 22.1.2020 znovu Ing.Vašek Horník. img

Z historie táborů

Pojďme se podívat na dnes již opravdu historická fota z Přebudova postupně jak šel čas. 008051.jpg další fotky z historie